Ωροσκόπιο

καιρός weather.gr
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥMΕNA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014) - 8/5/2014

 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ 10.000 ευρώ 
Επαναπροκυρήχθηκε το πρόγραμμα Επιχορήγησης Ανέργων με 10.000 ευρώ το οποίο αφορά την χρηματοδότηση 900 ανέργων ηλικίας 18 έως 35 ετών με το ποσό των 10.000 ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο στο οποίο να είναι εμφανής η έννοια της καινοτομίας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει :
a.       Να διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου έως και την προηγούμενη από την ημέρα έναρξης της δραστηριότητας

b.      Να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης  του ΟΑΕΔ μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ.

c.       Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης

d.      Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

e.      Οι άντρες υποψήφιοι  να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

f.        Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά. Στο πρόγραμμα δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι που θα προβούν σε έναρξη στη ΔΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης

g.       Να μην έχουν δημιουργήσει ξανά στο παρελθόν επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο

h.      Να  μην έχουν επιχορηγηθεί από αντίστοιχα προγράμματα στο παρελθόν

i.         Να μην είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2005 και μετά

* - 20/4/2010

Πληροφορίες για όλα τα ενδιαφέροντα επιδοτούμενα προγράμματα, και κυρίως αυτά που αφορούν ΜικροΜεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις που είτε έχουν δραστηριότητα είτε είναι υπό ίδρυση θα βρείτε στην ιστοσελίδα:


www.epidotoumena.com
ΤΕΜΠΜΕ - 20/4/2010

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

www.tempme.gr

πρόγνωση καιρού από το weather.gr


   Προφιλ   Προσωπικά Δεδομένα   Όροι Χρήσης  Επικοινωνία  Sitemap  Στατιστικά